Βιολογικός καθαρισμός υγρών λημάτων

Βιολογικοί καθαρισμοί υγρών λυμάτων BioAction

Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων UBAS χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό λυμάτων σε οικίες, ξενοδοχεία, εξοχικά, σχολεία, εστιατόρια κ.α.Τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων λειτουργούν με το σύσ-τημα διακεκομμένου αερισμού (Sequence Batch Reactor, SBR). Τα συστή-ματα SBR βασίζονται στην μέθοδο της ενεργού ιλύος με κύριο χαρακτηριστικό την διακοπτόμενη (ημισυνεχή) τροφοδότηση της δεξαμενής με αέρα. Τα συστήματα είναι πολύ βολικά στην εκμετάλλευση και δεν απαιτούν εξειδικευμένο προ-σωπικό, δηλαδή, την συντήρηση του συστήματος πολύ εύκολα πραγμα-τοποιεί ο ίδιος ο χρήστης. Τα συστή-ματα καθαρισμού είναι μακρόβια,επειδή το πλαίσιο είναι από πολυ-προπυλένιο, το οποίο δεν διαβρώνεταικαι δεν αλλάζει η δομή του.

 

 

Εγκαταστάσεις σε όλη την ΕλλάδαΗ BioAction έχει εγκαταστήσει εκατοντάδες συστήματα βιολογικού καθαρισμού υγρών λημάτων στην ελληνική Επικράτεια.
Γνωρίστε μερικές από τις πρόσφατες εγκαταστάσεις σε κατοικίες, εξοχικά, επαγγελματικούς χώρους, ξενώνες αλλά και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Case studies

Ξενώνας στην Αράχοβα


Εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων UBAS-75.Πέτρινος ξενώνας στην Αερόπολη


Εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων UBAS-100.Κατοικία στα Γλυκά Νερά


Εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων UBAS-30.Εξοχική Κατοικία στο Γύθειο


Εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων UBAS-40.περισσότερα