Η εταιρεία

Μοντέρνα συστήματα καθαρισμού

BIOACTION Α.Ε.

Η Πολιτική Ποιότητας της BIOACTION Α.Ε.

Η πολιτική της BIOACTION Α.Ε. είναι η συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και της παροχής υπηρεσιών έτσι ώστε να ικανοποιούν της απαιτήσεις των πελατών της πέρα από τις προσδοκίες τους.

Για να πετύχει το στρατηγικό της  στόχο η Διοίκηση της BIOACTION Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BS EN ISO 9001: 2008 και δεσμεύεται να διασφαλίζει διαρκώς:

01

Την γνωστοποίηση και εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας.

02

Την καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την στενή παρακολούθηση τους μέσω τακτικών ανασκοπήσεων.

03

Την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την σωστή λειτουργία και εξασφάλιση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

04

Την ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού της εταιρίας στα θέματα ποιότητας και ενεργή συμμετοχή του για την βελτιστοποίηση των διεργασιών.

BioAction 60

Η τελική ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  ανήκει στην Ανώτατη Διοίκηση της εταιρίας και κάθε αναφορά ή αδυναμία επίλυσης κάποιου προβλήματος ή παραπόνου πελατών θα αναφέρεται σε αυτήν.

Ο Πρόεδρος της BIOACTION Α.Ε.

Γιανακιδης Σπαρτακος

Λάβετε προσφορά

Θέλουμε να σας ακούσουμε

Οι τεχνικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι για να σας εξηγήσουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των λύσεων που σας προσφέρουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε τις απορίες.