Πιστοποίηση

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000

Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων SBR

ISO 9001:2000

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000

Η Πολιτική της Bioaction A.E είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της πέρα από τις προσδοκίες τους.

Διαχειριση Ποιοτητας

Ο πρόεδρος της Bioaction A.E
Γιανακίδης Σπάρτακος

Η διοίκηση της Bioaction SA έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του ποιοτικού ελέγχου στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας υγρών λυμάτων. Έτσι, κάθε παράπονο ή αναφορά από πελάτες εξετάζεται αμέσως, λαμβάνεται άμεσα δράση για την επίλυση προβλημάτων. Τα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας υγρών λυμάτων παρακολουθούνται  για την εφαρμογή της δέσμευσης της εταιρίας για υψηλή ποιότητα και εξυπηρέτηση των πελατών της.

Λάβετε προσφορά

Θέλουμε να σας ακούσουμε

Οι τεχνικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι για να σας εξηγήσουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των λύσεων που σας προσφέρουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε τις απορίες.