Ξενοδοχείο στην Βέροια

Εγκατάσταση συστήματος βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων UBAS-50 σε ξενοδοχείο. Δυναμικότητα έως 50 άτομα (200 lit/άτομο) ή 10 m3/24 ώρες.

Λάβετε προσφορά

Θέλουμε να σας ακούσουμε

Οι τεχνικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι για να σας εξηγήσουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των λύσεων που σας προσφέρουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε τις απορίες.