Άρθρα

Διαβάστε τα άρθρα μας, θα ανακαλύψετε σχετικές ιδέες και συμβολές.

Βιολογική επεξεργασία υγρών λυμάτων

Αρθρα

Επίκαιρη και αναγκαία λύση προβλημάτων του καθαρισμού των βοθρολυμάτων

Κοινοποιηση :

Σήμερα, το επίπεδο μόλυνσης του περιβάλλοντοςαπό τα προϊόντα της ζωικής δραστηριότητας σε περιοχές μεπυκνό πληθυσμό φτάνει σε κρίσιμο βαθμό. Η μόλυνση τουπεριβάλλοντος οδηγεί στη δηλητηρίαση υδροφόρωνοριζόντων. Αυτό το πρόβλημα απασχολεί λιγότερο τιςπεριοχές με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Όμως σεκατοικημένες περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει ηδυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, τοπρόβλημα καθαρισμού των λυμάτων έχει προτεραιότητα.

Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε, ότι το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, αν και είναι απαραίτητο, οικολογικάδεν είναι απολύτως ακίνδυνο σύστημα. Γιατί φέρνει, βέβαια,στο σπίτι σας τη σύγχρονη τεχνολογία, όμως ανοίγει τοδρόμο για τη διείσδυση νοσογόνων βακτηριδίων στοπεριβάλλον σας, τα οποία γρήγορα πολλαπλασιάζονταιστους συλλέκτες του αποχετευτικού δικτύου. Ωςμειονέκτημα του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου μπορείνα θεωρηθεί και το γεγονός, ότι ένα μέρος των λυμάτων απότον συλλέκτη εισχωρεί στο έδαφος, μολύνοντάς το. Το άλλομειονέκτημα που πρέπει να τονίσουμε είναι η δυσοσμία, πουέρχεται από τα φρεάτια δια μέσου του καναλιού τωνσυλλεκτών.

Το συμπέρασμα είναι ένα. Ο καθαρισμός των βοθρολυμάτων χρειάζεται να γίνει αν είναι δυνατόν στον τόποτης παραγωγής τους. Όμως δεν ξέρουν όλοι, πώς γίνεταιαυτό. Πολλοί προσπάθησαν να κάνουν τοπική εγκατάστασηκαθαρισμού, αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία ηπερίπλοκη διαδικασία του καθαρισμού απλοποιούνταν, καιμερικές φορές αγνοούνταν εντελώς.

Για παράδειγμα έκαναν ένα πηγάδι σκυροδέματος με ανοιχτό βυθό. Αυτές οι εγκαταστάσεις αξίζουν πολλάχρήματα, και συνήθως, το αξιοθρήνητο αποτέλεσμα δεναποκαλύπτεται αμέσως, παρά μόνο όταν πια είναι πολύαργά . Αυτή η κατασκευή έχει τη δική της θεωρία, πουεπιβεβαιώνει, ότι το βρώμικο νερό φιλτράρεται δια μέσουτου εδάφους, και το στέρεο ίζημα παραμένει στον βυθό τωνπηγαδιών. Οι ιδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων θανιώσουν απογοήτευση. Η καθαριστική ικανότητα τουεδάφους φανερώνεται μόνο στο πάνω μέρος του γόνιμουεδάφους, χάρη στην ύπαρξη των αποικιών των βακτηριδίων.Αλλά αυτή η ιδιότητα του εδάφους στις καιρικές συνθήκεςτης χώρας μας αποδίδει μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα οιανώτερες επιφάνειες του εδάφους παγώνουν, και ότανμειώνεται η θερμοκρασία κάτω από 4 οC τα βακτηρίδια\”κοιμούνται\”. Επίσης τα εδάφη δεν έχουν την δυνατότητα ναφιλτράρουν τους διαλυμένους ρύπους, και τα ακαθάρισταλύματα εισρέουν στις επιφάνειες των υπεδαφικών υδάτωντου κηπευτικού χώρου. Το νερό μολύνεται και γίνεταιχημικά ενεργό. Σάν συνέπεια, στο χημικά ενεργό νερόαρχίζουν να διαλύονται διάφορα χημικά στοιχεία από τηνσύνθεση των εδαφών.

Σ\’αυτό το νερό εμφανίζονται σε μεγάλες ποσότητες ταάλατα των βαριών μετάλλων. Και κάποια στιγμή εσείς, ή οιγείτονές σας κάνετε γεώτρηση και αντλείτε το νερό, αλλάδυστυχώς, αυτό το νερό και από το χρώμα, και από τηνμυρωδιά διαφέρει από το πόσιμο. Εσείς κάνετε τηνανάλυση, αγοράζετε την εγκατάσταση καθαρισμού γιααρκετές χιλιάδες ευρώ, η οποία απαιτεί την έκχυσηεκατοντάδων λίτρων αναπαραγμένου αλατισμένου νερούσυμπληρωματικά στα υγρά λύματα. Κάθε χρόνο ηδιαδικασία της ρύπανσης των υπόγειων υδάτωνδιπλασιάζεται. Ιδιαίτερα όταν κάνει πολύ ζέστη, έχουμε τηδυσοσμία, η οποία διαχέεται παντού, και την οποία δενμπορείς να αποφύγεις με τίποτα. Και αυτό σιγά σιγά βλάπτειτην υγεία. Μήπως είναι καιρός να πάρουμε τα μέτρα μας;.Χρειάζεται απλώς να ξεκινήσετε από την λύση του βασικούπροβλήματος: να μην εμποτίζεται το έδαφος με τα λύματάσας.

Έχοντας πείρα ξέρουμε, ότι πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι η λύση τουπροβλήματος του καθαρισμού των υγρών λυμάτων. Αλλά οιαγαθές διαθέσεις τους συναντούν εμπόδια απόασυνείδητους – εκμεταλλευτές που ασχολούνται με τασυστήματα του καθαρισμού.

Πολλές εταιρίες νομίμως προσφέρουν σε απληροφόρητους πελάτες σύγχρονους βόθρους με διάλυση τωνλυμάτων στα εδάφη.

Προσφατα αρθρα

Ίσως σας αρέσει

Λάβετε προσφορά

Θέλουμε να σας ακούσουμε

Οι τεχνικοί μας είναι πάντα διαθέσιμοι για να σας εξηγήσουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των λύσεων που σας προσφέρουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε τις απορίες.